Welkom op de Partitor site.

Waarvoor dient deze site? De site partitor.org wil instellingen en individuen die intensief gebruik maken van bladmuziek de mogelijkheid bieden partituren digitaal én legaal én voordelig aan te kopen.

De PartitorTM bibliotheek bevat duizenden werken en wordt continue aangevuld en uitgebreid met nieuw materiaal van een groeiend aantal uitgevers.
Partitor.org staat ter beschikking van muziekacademies, muziekhogescholen, onderwijsinstellingen (basis- en secundair onderwijs), gemeentebesturen, koren, orkesten, hafabra en privé-gebruikers van muziekpartituren 

 

  1. die beschikken over een SEMU licentie
  2. en die hun licentie uitbreiden met een digitaal addendum


Een aangekocht en gedownload digitaal bestand vervangt dus de aankoop van de originele partituur zoals bedoeld in de analoge SEMU-licentie.
 
Hoe werkt deze site? PartitorTM biedt bovengenoemde instellingen, organisaties en individuen de mogelijkheid om een digitale licentie te nemen. Nadat een licentie verworven is kan de instelling partituren uit Partitor.org online aankopen, bewaren en afdrukken voor gebruik binnen de organisatie of instelling.
 
Hoe kan u deze digitale licentie aanvragen? U kan deze digitale licentie enkel bekomen indien u reeds een licentie hebt bij SEMU voor het reproduceren van bladmuziek. Om een licentie aan te vragen en voor alle voorwaarden en inlichtingen neemt u graag contact op met SEMU.
 
Vraag uw testcertificaat nu aan en ontdek wat Partitor u kan bieden !
-----------------------

 

Bienvenue sur le site Partitor.

 

A qui et à quoi sert ce site? Le site Partitor.org s’adresse à des institutions et des personnes qui font usage intensif de la musique imprimée en offrant la possibilité d'acheter des partitions numériques de manière légale et économique.
La bibliothèque
PartitorTM contient des milliers de compositions et est continuellement mise à jour et élargie avec des nouveautés mise à disposition par un nombre croissant d'éditeurs de musique. 

 

 

Partitor.org est disponible pour les académies et les hautes écoles de musique, des écoles primaires et secondaires, des municipalités, des chorales, orchestres et fanfares, ainsi qu’aux utilisateurs privés de partitions de musique.

  1.     qui ont signé une licence analogue SEMU
  2.     et qui ont étendu leur licence d’un addendum Usage Numérique


Un fichier numérique acheté et téléchargé remplace donc l'achat de la partition originale telle que prévu dans la licence SEMU analogue.

Comment fonctionne ce site ? SEMU offre aux institutions,  organisations et  individus nommés ci-dessus la possibilité de prendre une licence Usage Numérique. Après signature de celle-ci, le licencié a le droit d’acheter, d’enregistrer et d’imprimer des partitions numérique en ligne à partir de
Partitor.org pour un usage fonctionnel au sein de l'organisation ou de l'institution.

Comment puis-je devenir titulaire d’une licence Usage Numérique ? Vous ne pouvez obtenir cette licence numérique, que si vous avez déjà une licence SEMU pour la reproduction de musique imprimée. Pour les conditions précises et toute autre renseignement, veuillez prendre contact avec la SEMU.

Demandez dès-a-présent votre certificat de test et découvrez la facilité, la sécurité et les richesses en contenu de la bibliothèque Partitor !